>>ประกาศเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐโครงการขุดลอกลำห้วยยาง(ช่วงบ้านเพ็กเฟื้อย)หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศ-1ดาวน์โหลด

>>ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองข่ารีน่า บ้านโคกสรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-เชิญชวน-หนองข่า-ม-4.docxดาวน […]